Tatyana Parfionova - Fashion Designer Guide on the Fashion Week Photos Directory
  Fashion Designers  Fashion Week Events  Fashion Photos by Year
 
Tatyana Parfionova
 
   
 
Tatyana Parfionova from Montreal Fashion Week October 2009

 

 
  Home  Fashion Week Events  Fashion Designers  Fashion Photos by Year